שירותים
CNCard
CNCard הינו כרטיס מנוי לשירותי תמיכה וליווי בקרות ארוע בו נפגע מנוי השירות. בקרות ארוע פגיעה בו מעורב מנוי מד"ן, תתבצע שרשרת פעולות בהתאם לשירות אותו רכש המנוי. היה ולקוח אשר רכש שירות של הודעה אישית נפגע, נציגי מד"ן יפנו אל המיודעים אשר קבע בעל המנוי מראש, בהתאם לסדר ולנוסח ההודעה אותה בחר בעל המנוי.
 
לחילופין מנוי אשר רכש שירות הודעה טלפונית, נציגי מד"ן יודיעו באמצעים אשר נקבעו ע"י בעל המנוי. במידה והמנוי רכש שירות משלים, של לווי משפחתי, שירות זה יינתן למשפחה בהמשך ובהתאם לנקבע ברמת השירות.
 
ניהול ארוע הנפגעים יתבצע ממוקד החירום של מד"ן לניהול אירועים עם נפגעים, מקבל השירות יהיו מנויים נושאי כרטיס אשר יונפק בתהליך הרישום המונוי לשירות.
 
על גבי הכרטיס תופיע הפניה של נושא הכרטיס ו/או האביזר לטלפון חינם ובבקשה לפנות לטלפון זה במידה ויתרחש ארוע, בו המנוןי לא יהיה מסוגל לתפקד.
 
הכרטיס ו/או האביזר מהווים למעשה כדסקית האישית האזרחית והם יוכלו לסייע רבות בטיפול במצב המשביר בדרך שתקצר תהליכים, תסייע לצוותים המטפלים ועוד.
 
 
 
 
 
 

לאתר CNCard ולפרטים נוספים על כרטיס חירום הקש על הקישור הבא:      http://cncard.co.il
בחזרה לרשימה
iMoon פיתוח תוכנה