שירותים
טיפול בארועי נפגעים-נהלים והדרכות
העקרונות החברתיים עליהם מושתתת החברה המודרנית כוללים בחובם מצבים בהם אחראיים על קבוצת אנשים צרכים לטפל במצבים בהם הכפיפים להם, האנשים שבאחריותם חולים, נפצעים או חלילה מתים.
המצבים הללו הינם מצבי קיצון השמים את המעורבים במצבי לחץ שללא הכנה מוקדמת מראש, עלולים לפגוע במתן מענה.
מתן מענה ראוי לאירועים בהם ישנם גם נפגעים.
פגיעה מינימאלית בתפקוד העסק, הארגון או החברה.
העצמת העסק הארגון או החברה בכל הקשור לטיפול באנשיו ולקוחותיו. למומחי מד"ן הידע והיכולת לכתיבת וביצוע: מתודולוגיה - גיבוש וכתיבת תורת הטיפול וההודעות למשפחות הנפגעים בתאום מלא עם הגורמים המוסמכים בארגון.
נהלים - כתיבת נהלים והטמעתם בארגון.
הדרכה - התאמת מערך הדרכה למנהלים ואנשי המקצוע בארגון והכשרתם לטיפול בעובדים ובבני משפחותיהם. סדנאות - ביצוע סדנאות למנהלים ובעלי תפקידים.
בחזרה לרשימה
iMoon פיתוח תוכנה